Парцели – проверка на условия и комунални услуги в близост до обекта

Да кажем, че вече сте харесали дадена оферта от многото парцели, които сте разгледали, какво следва оттук насетне? Имали сме възможност да разясняваме колко важно е проучването преди покупка, при това сериозно проучване дължащо се на хвърлени собствени усилия. В този текст ще се насочим към една специфична част от проучването свързана с някои много важни неща, които трябва да са в наличност в близост до парцела: природни ресурси и комунални услуги.

Нека да започнем с водата! Ако в близост няма тръби изградени от водопреносната мрежа в близката община, то трябва да проучите дали е възможно да сондирате сами за вода в района. Парцел без вода в близост е място на което строежът е почти невъзможен или изключително труден. Затова насочете проучването в тази посока.

Така както започнахме с водата, трябва да продължим и със септични ями, канал, клоака. Ако нямате такива в близост, които да са част от системите на общината, то тогава трябва да се направи тест на място, за да се провери степента на абсорбция на водата от почвата (тоест процесът на проникване). Ако резултатите не са добри, има вероятност дори да не получите разрешение за строителна експлоатация на терена.

Третата много важна част от проучването е свързана с достъпа на електричество до обекта. Такова е лесно да се докара до обекта, но в зависимост от отдалечеността на парцела, то може да струва по-скъпо.

При положение, че това са трите най-важни ресурси и дадености за реализацията на един парцел, то има и второстепенни такива, които също могат да се окажат пречка, ако отсъстват. Това са телефонните връзки, мобилна мрежа и интернет. Разбира се тяхното отсъствие няма да попречи да строите, но може да попречи на добрата комуникация по време на самото строителство. Друга второстепенна опция е наличието на газопреносна мрежа до обекта, която може да се яви като помощник в реализацията на конкретния проект.

Докато проучвате споменатите вече налични ресурси и комунални услуги, можете да се запознаете и с карти на региона, които да получите при искане от съответната институция. При положение че избирате от различни парцели, за да проверите даденостите на земята в региона, може да се обърнете към БАН или други научни институции, за да получите необходимата информация.

От голяма полза за проучване на различни парцели, ще са ви скици и измервания на самите парцели, топографски и географски карти с допълнителни характеристики като флора и фауна в региона, качество на почвата, и т.н. В развитите страни такива неща може да получите и онлайн, но в България не всичко е достъпно, така че може да се наложи да посетите споменатите областни или национални институции.

Оцени статията
( No ratings yet )
Bansko Biz
Add a comment