Седмица на отворените врати на НП Пирин в Банско

За Банско

Седмица на отворените врати в посетителския център на НП „Пирин“ в Банско, пише Блаогевград ЕУ

Седмица на отворените врати ще бъде организирана в Посетителски информационен център на Дирекция „Национален парк Пирин“ в  Банско в периода 21-25 май 2018 г. Фокусът ще е върху важността на „Натура 2000“ като мрежа от защитени територии за редки видове в опасност и редки типове хабитати.

Поводът за инициативата на дирекцията е, че на 21 май се отбелязва Европейският ден на мрежата „Натура 2000“. Всички дейности ще бъдат насочени към младите хора и децата. България се включва като страна член на ЕС за втора поредна година. Днес „Натура 2000“ се състои от повече от 27 000 обекта на територията на ЕС, които успешно допринасят за опазването на уникалното европейско природно наследство.

Денят на „Натура 2000“ се отбелязва според декларация, подписана през 2017 г. от Европейската комисия, Европейския парламент, Председателството на Съвета и Комитета на регионите. Датата е определена във връзка с одобрената през 1992 г. Директива за местообитанията на ЕС, която заедно с Директивата за птиците (1979 г.) създава основа за изграждане на мрежата.

Оцени статията
( No ratings yet )
Bansko Biz
Add a comment