Бизнес Банско
Сините сливи – достъпни, евтини, но някак пренебрегвани
043
Защо пренебреваме сините сливи? Ако те струваха 10 лв. килограма, дали нямаше да ги търсим повече? Защо се получава така? Подобно, като при морковите
Bansko Biz