Ай Ти Агро ЕООД – фирма за производство и пакетиране на бадеми

Ай ти агро ЕООД Банско Бизнес

Ай Ти Агро ЕООД е българска фирма, която се занимава с производството, преработката и продажбата на земеделска продукция. Компанията започва своята дейност през 2018 година и бележи динамично развитие в сферата на земеделската продукция. Мисията на родната фирма е да допринесе в икономическото развитие на страната и да оптимизира състоянието на родната земеделска продукция.

Основната сфера на дейност на компанията Ай Ти Агро ЕООД е отглеждането на трайни насаждения от бадем. Фирмата още се занимава с преработката на земеделска земя, както и с продажбата на култури от бадем. Ай Ти Агро ЕООД  е една от малкото родни фирми, специализирани в засаждането и отглеждането на трайни насаждения от бадем. Отглеждането на бадеми е специфична земеделска дейност.

Засаждането на бадемови дръвчета изисква специализирани умения и технологични познания. Трудностите в отглеждането на насажденията произтичат от условията за виреене на растенията. По-основните от тях са подготвянето на достатъчно качествена почва, правилна методика за поливане и съобразяване с атмосферните условия. За засаждането и преработката на тази земеделска продукция Ай Ти Агро ЕООД инвестира в осигуряването на подходяща технологична баса за обработване на бадема.

Трайните насаждения на Ай Ти Агро се отличават със воя биологично чист произход. Компанията полага грижи в запазването на чистия натурален състав на предлаганата продукция. Този отличителен белег на компанията я превръща в екосъобразна родна фирма, която предлага естествени и висококачествени продукти.

Родната земеделска компания Ай Ти Агро ЕООД се специализира, както в отглеждането на бадем, така и в широк спектър от услуги. Фирмата предлага консултантски услуги в сферата на селското стопанство, посредничество, представителство, преработка на земеделска продукция, комисионерство и продажба на земеделски продукти.

Фирмата Ай Ти Агро ЕООД се отличава като динамично развиваща се българска компания с амбициите за пазарно разширяване. Компанията инвестира в модернизирането на своята технологична база, за да подобри качеството на предлаганите продукти. Сред целите на фирмата е и да разшири пазарното си действие, като се специализира в отглеждането на още земеделски култури.

Свидетелства за ефективното развитие на компанията Ай Ти Агро ЕООД са нейните професионални отличия. Първото от тях е получаването на биосертификат за високо качество и чист състав на предлаганите продукти. Признанието за компанията е показател за нейната екосъобразност и амбиция за качествена земеделска продукция.

Друго важно отличие на родната компания Ай Ти Агро е осъщественият проект по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. Фирмата бележи важно участие в реализирането на проекта за създаването на 1030 дка градина с трайни насаждения от бадем в с. Драчево. Отличието на Ай Ти Агро ЕООД показва усилията на компанията в посока икономически растеж на родното селско стопанство и популяризиране на земеделската продукция.

Още едно признание за Ай Ти Агро е спечелването на първо място по проекта Програма за развитие на селските райони в периода 2014-2020 година. Родната фирма получава отличие в категорията за инвестиции в материални активи. Наградата е вследствие на плановете на компанията да изгради модерна фабрика за преработване на плодове в град Айтос. Ай Ти Агро ЕООД полага усилия за оптимизиране на икономическото състояние и развитието на малките населени региони в България.

На професионално ниво компанията Ай Ти Агро ЕООД постига редица отличия и се утвърждава като екосъобразна българска фирма, инвестираща в укрепването на малките населени места, популяризиране на земеделската продукция, както и допринасянето за икономическия растеж на страната.

Освен на професионално ниво, компанията демонстрира гъвкаво и функционално вътрешно регулиране. Земеделската българска фирма Ай Ти Агро ЕООД има силно развитата вътрешна структура и отлично развити ценности за управление. Родната компания се придържа към утвърдени стандарти за регулиране, изграждайки мотивираща и благоприятна среда за служителите. Сред основните ценности за управление на Ай Ти Агро са лоялното, добро и коректно отношение, както и осигуряването на перспективи за кариерно развитие на персонала.

Родната земеделска фирма прилага ценностни политики, както към своите служители, така и към своите клиенти. Българската компания Ай Ти Агро ЕООД предлага безкомпромисно качество и биологично чиста продукция. Фирмата съчетава качество, професионализъм и коректно отношение. Основната мисия на Ай Ти Агро ЕООД е да предлага все по-високи нива на качество и да увеличи мащабите на своята земеделска продукция. Компанията развива своята екосъобразност и се стреми да допринесе в оптимизацията на селското стопанство в страната.

Оцени статията
( 1 assessment, average 5 from 5 )
Bansko Biz
Add a comment