Избор на паркет за подово отопление

Паркет за подово отопление Банско Бизнес

Как да изберем паркет за подово отопление


Съчетанието на топъл под с дървено покритие е несъвместима с класическата технология за паркет. Това се дължи на физическите свойства на дървото, което значително променя геометричната форма и размера си по време на сушенето. В резултат на това могат да се появят пукнатини и отделните ленти могат да се изкривят. Дори и при висока влажност в помещението, това е много трудно да се избегне, тъй като има специален микроклимат в точката на контакт между основата и дървеното покритие.

Сега на пазара можете да намерите паркет за подово отопление. За да отговаря на всички изисквания и да бъде устойчив на загряването, за производството му производителите обръщат особено внимание на подбора на дървесина. Основното условие за избора на дървесината е тя да има най-малката възможна промяна в геометричните параметри при намаляване на влажността и повишаване на температурата.

Ако използвате паркет за подово отопление, изработен по класическата трислойна технология, почти всички дървесни видове са подходящи, с изключение на бук, клен и някои други. За да не се изсуши паркетната дъска, необходимо условие е ниското съдържание на влага в материала по време на производството. Съдържанието на влага от дървесина не трябва да надвишава 6 до 7%. Паркетните ленти трябва да имат много нисък коефициент на деформация в напречна посока. За да се намали образуването на пукнатини при използване на паркет за подово отопление е необходимо да се изберат паркетни ламели с най-малка ширина.

Да се обърне внимание на полагането на паркетното покритие – препоръчва се използването на плаващ метод за полагане. В същото време няма напрежения, насочени от дъното до отделянето на повърхността на пода от основата. Тъй като температурните разлики между топлия под и повърхността могат да бъдат много значими, не забравяйте да се погрижите за допълнителна изолация на пода от влага. Препоръчително е да използвате пластмасово фолио. За равномерно разпределение на топлината вместо разпенен субстрат се полага специален вид картон. При полагането на паркета за подово отопление свързващите канали трябва да бъдат внимателно залепени от двете страни.

Обощение на статията, касаеща избор на паркет за подово отопление

Паркетът за подово отопление трябва да бъде положен директно върху замазката, без слой шперплат. Това се обяснява с факта, че с дебелина на дървения слой с повече от два сантиметра топлото покритие става напълно неефективно.

Можете да се консултирате с експерт, ако нямате представа за това, какъв точно паркет да изберете.

Оцени статията
( 3 assessment, average 5 from 5 )
Bansko Biz
Add a comment